کشک یک فراورده ی شیری است  و آنهایی که به شیر حساسیت دارند اغلب می توانند بدون هیچ مشکلی پروتئین کشک با کیفیت را تحمل کنند .

پروتئین کشک دارای تمامی آمینو اسیدهای مورد نیاز بدن ، با بهترین توازن ممکن می باشد و می تواند جایگاهی ویژه در فهرست غذایی داشته باشد.

 پروتئین کشک سیستم ایمنی را تحریک و به ایجاد آنتی اکسیدان ارزشمند کمک می کند و رادیکالهای آزاد را نابود و در سم زدایی عوامل سرطان زا شرکت می کند  وعملکرد شناختی را در بیماران آسیب پذیر از استرس بهبود می بخشد .
کشک افزایش دهنده توده عضلانی بدن ؛ و افزایش دهنده ی سطح سلامتی و تسریع کننده ی بهبودی بدن بعد از بیماری است

 بهترین کشک ، کشکی است که از شیر دامی تهیه می شود که در چمنزارهای سبز طبیعت و به دور از هر گونه مواد شیمیایی و سموم ، رشد یافته و به آنها هیچ گونه هورمون رشدی داده نمی شود